Правила и услови за користење на веб страната

Веб страната 3dmarket.mk e во сопственост на Инфопројект ДОО.

Секоја посета на оваа веб страна значи дека сте ги прочитале овие правила и услови и дека се согласувате со истите. Доколку не ги прифаќате условите за користење, ве молиме да не ја користите оваа веб страна. Инфопројект ДОО не превзема одговорност доколку корисникот не ги прочитал правилата и условите за користење на веб страната.

Податоци за правниот субјект

Инфопројект ДОО

Адреса: Козле 93/16, 1000 Скопје

Телефон: +389 230 90 233

Е-mail: info@infoproject.mk 

Веб страна: https://infoproject.mk

ЕДБ: 4030994272730

Жиро сметка – 3Д Маркет: 300000004587360 – Комерцијална Банка

Општи одредби

3dmarket.mk ги има авторските права на сите содржини (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци и програмерскиот код) или се користат со дозвола од носителот на авторските права и на носителот на правата за трговски марки и / или дизајн и. Секое копирање, дистрибуција, пренос, објавување, поврзување или на друг начин модифицирање на овој веб-сајт без изречна писмена согласност на 3dmarket.mk е строго забрането. Прекршување на општите условите за користење можат да доведат до покренување на граѓанска постапка и/или на гонење против сторителите за прекршување на авторските права, заштитниот знак и права или правата на која било друга форма на интелектуалната сопственост.

3dmarket.mk може да ги промени овие услови во било кое време, со ажурирање на овој документ. При користење на оваа платформа, не заборавајте да ја посетувате оваа страница за да ги прегледате актуелните услови кои се обврзувачки за Вас како корисник. Одредени одредби на овие услови може да се заменат со правни известувања и услови единствено достапни на одредени страници на оваа локација.

Го задржуваме правото да одбиеме давање на услуга на било кој, во било кое време, за било која причина.

За регистрирање на веб страната за онлајн купување, корисникот ги споделува следниве податоци:

 • Име и презиме
 • Адреса за испорака
 • Адреса за наплата
 • Електронска пошта
 • Телефонски број
 • Корисничко име

Дополнителни информации за тоа како ги користиме вашите лични податоци може да видите во „Политиката за приватност“

Ваш профил за регистрација

При вршење нa нарачки на веб страната, вие имате опција да креирате ваш профил за лична употреба. Вие сте одговорни за точноста на податоците кои ги внесувате на веб страната. Како дел од измените на вашиот профил имате опција да: промените, зачувате или избршете било какви лични информации од профилот. Вие се согласувате дека ние не сносиме никаква одговорност за било каков инцидент кој може да произлезе од или е поврзан со вашиот профил. Само вие сте одговорни за одржување на безбедноста на Вашиот профил. Ние ќе претпоставиме дека било кое лице кое го користи сајтот преку Вашиот профил сте Вие. Се согласувате дека единствено вие сте одговорни за било која активност која се случува на или со Вашиот профил. Вашиот профил може да биде остранет заедно со Вашите средства кои се наоѓаат на него ако истиот не го одржувате со тековни податоци. 

Вашиот профил не е пренослив. Не смеете да го споделите или продадете со/на друго лице. Било кое непочитување на овие Услови за користење може да доведе до негово исклучување без претходно известување. Исто така, го задржуваме правото да ја промениме или исклучиме било која опција од Нашата веб платформа, вклучително, но не и ограничено на барањата за употреба на истата. 

Безбедност

Веб страната користи TLS/SSL сертификат за безбедена комуникација помеѓу серверот и клиентот. Оваа веб страна го користи CaSys процесорот за обработка на трансакции со платежни картички. Ние не собираме информации за вашата платежна картичка.

Плаќањата можат да бидат направени од сите електронски картички кои ги поддржува CaSys процесорот за обработка на трансакции.

За ваше подобро корисничко искуство и споделување на дополнителни информации кои можат да ви бидат од корист, на нашата веб страна можат да бидат поставени линкови до други веб страни кои не се во наша сопственост. Ние не гарантираме безбедност и не прифаќаме одговорност за безбедноста на вашите лични информации и податоци доколку посетите линк од друга веб страна. 

Пристап до сајтот

3dmarket.mk го задржува правото да одбие давање на услуга или пристап на сајтот или на профилот на било кое лице, во било кое време поради било која причина. 

Крајниот корисник се согласува дека понекогаш има пречки во веб пристапот или настани кои се надвор од контрола на 3dmarket.mk, и ние не сме одговорни за кои било податоци изгубени додека се врши пренесување на информација преку интернет. Ние целиме оваа веб страна да биде достапна 24 часа на ден, 7 дена во неделата, но може да се случи повремена недостапност поради било каква причина, вклучувајќи, без ограничување, рутински одржувања. Вие разбирате и признавате дека во зависност од околностите, во рамките и надвор од контрола на 3dmarket.mk, пристапот до веб страната може да биде прекинат или суспендиран повремено.

3dmarket.mk има право во секое време да го промени или прекине било кој аспект или функција на сајтот, вклучувајќи, но не и ограничено на, содржина, часови на достапност и опрема потребна за пристап или употреба на сајтот.

Можности за наплата

Можни начини за наплата се:

 • Електронско плаќање преку банкарски пат со валидна електронска картичка

Според „Законот за регистрирање на готовински плаќања“ Член 2, кој гласи: Даночните обврзници кои вршат промет на добра и промет на услуги за кој плаќањето не се извршува по банкарски пат (во натамошниот текст: готовински плаќања), должни се да воведат и користат одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања и задолжително да издаваат сметка за извршениот промет, односно услугата (во натамошниот текст: фискална сметка). 

Онлајн плаќањето не е готовинско плаќање и истото се извршува преку банкарски пат. 

Начин на испорака

Веб страната нуди услуга за достава на производите до врата. Адресата до која се доставуваат производите е онаа која е наведена при онлајн купувањето. 

При примањето на производот примачот е должен да го провери производот од евентуални оштетувања при транспорт и да провери евентуален недостиг на некој дел (доколку производот е составен од повеќе делови). Доколку е констатирано недостаток, примачот е должен веднаш да го пријави недостатокот.

Пред испорака на производот купувачот ќе биде контактиран телефонски од страна на доставувачот за часот и денот на испорака.

Испораката на производите се прави низ целата територија на Република Северна Македонија.

Испорака на производи надвор од територијата на Р. Македонија не се прави.

Времето на испорака во Скопје изнесува 24 – 48 часа од моментот на правењето на нарачката. Доколку нарачката е направена за викенд, времето на испорака започнува да се смета од понеделник.

Низ другите градови во Македонија времето на испорака изнесува 24 – 72 часа од моментот на правењето на нарачката.

Доколку нарачката е направена после 17 часот тогаш периодот за испорака започнува да тече од наредниот работен ден.

Во рокот на испорака не се пресметуваат неработните денови.

Политика за поврат на средства

Секој производ (освен исклучоци одредени со Закон) може да биде вратен во рок од 15 календарски дена од денот на купување доколку истиот не е користен, по лични причини на потрошувачот (не му одговара бојата, изгледот, бројот, големината и слично) со прикажување на фискална сметка или сметка парагон (на која стои називот на фирмата, името на производот, датум на нарачката, цена на производот и тоа да е потврдено со печат и потпис од овластено лице), и целосната амбалажа (пакување) со кое е купен производот.  При враќање на производот потрошувачот може да одбере дали да му биде заменет производот со друг или да му бидат вратени парите.

Рокот за поврат на средства и замена на производот изнесува 15 календарски дена (освен исклучоци одредени со Закон). Ако се поминати 15 календарски дена од вашата нарачка, за жал не можеме да ви понудиме поврат или замена.

За да имате право на враќање, производот мора да биде неискористен и во иста состојба како што сте го примиле. Исто така, мора да биде во оригиналното пакување. Доколку производот е вакумиран, не смее да биде оштетена вакуумската обвивка.

Некои видови на стоки се ослободени од враќање. Не може да се вратат производи како што се опасни материјали или запаливи течности или гасови. 

Дополнителни предмети што не се враќаат:

 • Картички за подароци
 • Преземања на софтверски производи
 • Испечатени (на 3Д печатач) производи (како услуга за 3Д печатење)
 • Користени производи од типот на: дизни (nozzles) за 3Д печатачи, филаменти за 3Д печатач кои се употребени (т.е им недостасува филамент)
 • Подароци

За да го завршиме вашето враќање, потребна ни е потврда или доказ за купување: фискална сметка или доказ од банка за извршена трансакција доколку станува збор за електронско плаќање. 

Постојат одредени ситуации кога се одобрува само делумен поврат: 

 • Секој производ што не е во првобитна состојба, е оштетен или му недостасуваат делови од причини што не се резултат на нашата грешка.
 • Секој производ што се враќа повеќе од 15 календарски дена по неговата испорака
 • Секој производ на кој е оштетена или извадена вакуумската пластична обвивка. 

Наплата при поврат (доколку е применливо)

Откако вашето барање за поврат ќе биде примено и проверено, ние ќе ви испратиме е-пошта за да ве известиме дека сме го примиле вашето барање за поврат. Исто така, ќе ве известиме за одобрувањето или одбивањето на вашиот поврат на средства.

Доколку сте одобрени, тогаш вашата наплата ќе биде процесирана, а сумата автоматски ќе биде вратена на вашата кредитна картичка.

Доколку наплатата сте ја направиле во готово во просториите на Инфопројект ДОО, повратот на средства ќе треба да го подигнете сами од нашите простории (со валидна фискална сметка или доказ од банка за извршена трансакција доколку станува збор за електронско плаќање).

Доцнење при исплата на поврат на средства

Ако сè уште не сте добиле поврат на средства, прво проверете ја повторно вашата банкарска сметка.

Потоа, контактирајте со компанијата за кредитни картички, може да потрае некое време пред официјално да биде објавен вашиот поврат.

Следно, контактирајте ја вашата банка. Честопати има одредено време на обработка пред да се објави поврат.

Ако сте го завршиле сето ова и сè уште не сте примиле поврат, ве молиме контактирајте нè на contact@3dmarket.mk.

Замена (доколку е применливо)

Ние ги заменуваме производите само доколку тие се неисправни или оштетени. Ако треба да ја размените за истата точка, испратете ни ни е-пошта на contact@3dmarket.mk и испратете ја вашата ставка на: Козле 93/16, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Подароци

Ако одреден производ е обележан како подарок, истиот не подлежи на поврат на средства.

Испорачување на вратен производ

За да го вратите вашиот производ, потребно е да го доставите производот на следната адреса: ул. Козле 93/16, Скопје 1000, Република Северна Македонија во просториите на Инфопројект ДОО.

Вие ќе бидете одговорни за плаќање на сите трошоци кои произлегуваат за враќање на купениот производ. Трошоците за испорака не се враќаат. Ако добиете поврат, трошокот за превоз ќе се одземе од вашата наплата (доколку сте платиле за услуга за достава до вашата адреса).

Во зависност од тоа каде живеете, времето за достава на заменетиот производ може да варира. 

Производи и услуги кои ги нудиме

Одредени производи или услуги може да бидат достапни исклучиво онлајн преку веб-страната. Овие производи или услуги може да имаат ограничени количини и се предмет на враќање или замена само според политиката за поврат на средства и Законот за потрошувачи на Република Северна Македонија.

Направивме максимални напори да ги прикажеме што е можно попрецизно боите и сликите на нашите производи што се појавуваат во продавницата. Не можеме да гарантираме дека прикажувањето на која било боја на вашиот екран ќе биде точно.

Го задржуваме правото, но не сме обврзани, да ја ограничиме продажбата на нашите производи или услуги на кое било лице или географски регион без претходно известување и без дополнително објаснување. Го задржуваме правото да ги ограничиме количините на сите производи или услуги што ги нудиме. Сите описи на производите или цените на производите се предмет на промена во секое време без известување – на наша дискреција. Го задржуваме правото да прекинеме со продажба на било производ или услуга во секое време. 

Ние не гарантираме дека квалитетот на какви било производи, услуги, информации или друг материјал купен или добиен од нас ќе ги исполни вашите очекувања или дека сите ваши барања ќе бидат исполнети.

Врски до надворешни сајтови – трети страни

Одредени содржини, производи и услуги достапни преку нашата услуга може да вклучуваат материјали од трети страни.

Врските од трети страни на оваа страница може да ве упатат кон веб-локации на трети лица кои не се поврзани со нас. Ние не сме одговорни за испитување или оценување на содржината или точноста и не гарантираме и нема да имаме никаква одговорност или одговорност за материјали или веб-страници од трета страна, или за какви било други материјали, производи или услуги на трети страни.

Ние не сме одговорни за каква било штета или штета поврзана со купување или употреба на стоки, услуги, ресурси, содржина или какви било други трансакции направени на  веб-локации на трети страни. Ве молиме внимателно прегледајте ги политиките и практиките на третата страна и уверете се дека ги разбирате пред да се вклучите во каква било трансакција. Поплаките, побарувањата, грижите или прашањата во врска со производи од трета страна треба да се упатат до третата страна.

Поднесоци: коментари на производи, рецензии, предлози и слично

Ако, на наше барање, испратите одредени специфични поднесоци (на пример пријави за наградна игра) или без барање од нас испраќате креативни идеи, предлози, коментари, рецензии или други материјали, без разлика дали се онлајн, по е-пошта, по пошта или на друг начин, се согласувате дека можеме, во секое време, без ограничувања, да ги уредуваме, копираме, објавуваме, дистрибуираме, преведуваме и на друг начин да ги користиме на кој било медиум сите поднесоци што ни ги испраќате. Ние не сме и нема да бидеме обврзани: (1) да ги чуваме сите поднесоци во тајност (можат да бидат јавно видливи на веб страната); (2) да платиме компензација за какви било поднесоци; или (3) да одговориме на какви било поднесоци.

Можеме, но немаме обврска да ги следиме, уредуваме или отстрануваме содржините за кои според наше дискреционо право ќе утврдиме дека се незаконски, навредливи, заканувачки, клевети, клеветнички, порнографски, или на друг начин непристојни или ја нарушуваат интелектуалната сопственост на која било страна или овие Правила и услови за користење.

Се согласувате дека вашите коментари нема да прекршат авторски права, заштитен знак, приватност, личност или друго лично или сопственичко право. Понатаму, се согласувате дека вашите коментари нема да содржат клеветнички или на друг начин незаконски, навредлив или непристоен материјал, или да содржат каков било компјутерски вирус или друг малициозен софтвер што на кој било начин може да влијае на работата на нашата веб страна. Не смеете да користите лажна адреса за е-пошта, да се преправате дека сте некој друг освен вие, или на друг начин да не доведете во заблуда нас или трети лица за потеклото на какви било коментари. Вие сте единствено одговорни за сите коментари што ги давате и нивната точност. Ние не преземаме никаква одговорност и не преземаме никаква одговорност за какви било коментари објавени од вас или од трета страна.

Промени на содржината на веб страната

Цените за нашите производи се предмет на промена без претходна најава.

Го задржуваме правото во секое време да ја измениме или прекинеме услугата (или кој било дел или содржина од неа) – без известување.

Го задржуваме правото во секое време да ја измениме содржината на веб страната (или било кој дел од содржината) – без известување.

Ние нема да бидеме одговорни кон вас или кон трета страна за каква било промена на содржината на веб страната, промена на цената, суспендирање или прекинување на услугата.

Лични податоци

Вашето доставување на лични информации преку продавницата е регулирано со нашата Политика на приватност. За дополнителни информации, ве молиме видете ја нашата Политика на приватност

Грешки, неточности и пропусти

Повремено може да има информации или податоци на нашата веб страна што содржат печатни грешки, неточности или пропусти кои може да се однесуваат на описите на производите, цените, промоциите, понудите, трошоците за испорака на производите, времето на транзит и достапноста. Го задржуваме правото да ги исправиме сите грешки, неточности или пропусти и да ги промениме или ажурираме информациите или да откажеме нарачки доколку некоја информација на веб страната е неточна – во секое време без претходна најава (вклучително и откако сте ја доставиле нарачката).

Не преземаме никаква обврска да ги ажурираме, измениме или разјаснуваме информациите на веб страната, вклучително и информации за цените, освен тоа што е гарантирано со Закон. На корисникот на овие услуги, Инфопројект ДОО ги гарантира сите законски права според Законот на Република Северна Македонија.